Presentations/Sunumlar

1st International Biogas and Compost Workshop, 5-6 December  2014, Antalya, Turkey: Anaerobic Digestion of Nitrogen-Rich Chicken Manure

Venice 2014, 5th International Symposium on Energy from Biomass and Waste, 17-20 November, Venice, Italy: Hydrogen Sulfide Removal from Biogas by Autotrophic Denitrification.

2nd International Conference on Recycling and Reuse, 4-6 June 2014, Istanbul, Turkey: Biogas Production from Chicken Manure

13th World Congress on Anaerobic Digestion, June 25-28, 2013, Santiago de Compostela, Spain: Anaerobic Fermentation of Organic Solid Wastes: Volatile Fatty Acid Production and Separation

5. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2013, 29 Mayıs – 1 Haziran, Kocaeli: Türkiye’de Üretilen Tehlikeli Atıklar Ve Uygun Bertaraf Yöntemleri

Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, May 22-24, Istanbul, Turkey:  Energy Production from Wastewater

Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress 2013, May 22-24, Istanbul, Turkey:  Landfill Leachate Management

Atık Yönetimi 2013 Sempozyumu, 14-18 Nisan 2013, Antalya: Beyaz Eşya Üretim Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetimi

İstanbul Erkek Lisesi Vakfı, 4 Nisan 2013, İstanbul: Atıkların Geri Kazanımı

İTÜ XIII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 17-19 Ekim 2012, İstanbul: Türkiye’de Otomotiv Sektöründen Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Azaltılması Çalışmaları

Türkiye Kimya Derneği, Genç Kimyacılar Platformu Semineri, 4 Şubat 2012, İstanbul (Duyuru): Atıklardan Biyogaz Üretimi

12th World Congress on Anaerobic Digestion, October 31-November 4, 2010, Guadalajara, Mexico: Acidogenic Fermentation of Municipal Solid Waste and its Application to Bio-Electricity Production via Microbial Fuel Cells (MFCs)

International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium, 26-28 October 2010, Konya, Turkey: Power Generation From Organic Wastewater Using A Bio-Cathode Microbial Fuel Cell (MFC)

Organik Atıklardan Kompost ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kompostun Kullanım Alanları Çalıştayı, 8-9 Haziran 2010, İstanbul: Biyo-atıklardan Anaerobik Fermantasyon ile Organik Asit Üretimi

Valorization of Organic Residues: Production of Biogas from Sludge and Greenhouse Residues and Xenobiotics Removal in Wastewater Treatment Plant, BioPXenoR, 6-7 October 2009, Antalya, Turkey:  Anaerobic Fermentation of Organic Wastes for Production of Soluble Organic Compounds

Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, TÜRKAY 2009, 15-17 Haziran 2009, İstanbul: Bursa Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisinin İncelenmesi

Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, ÇEVKOS-6, 28-29 Mayıs 2009, Gebze, Kocaeli: Mikrobiyal Yakıt Hücreleri İle Atıksu Arıtımı: İşletmeye Alma Aşaması

 

Announcements

  • Doktora sonrası araştırmacı

    Anaerobik Arıtma ve Çevre biyoteknolojisi konularında tecrübeli, mevcut projelerin yönetimine katkıda bulunacak, doktora ve master öğrencilerini yönlendirecek doktora sonrası araştırmacıya ihtiyacımız var.  İlgileniyorsanız Prof. Barış Çallı (baris.calli(at)marmara.edu.tr) ile temasa geçebilirsiniz.

  • MEBiG Opportunities

    If you are interested in research conducted in MEBiG, and see opportunities for obtaining your own support for doctoral or postdoctoral studies from Fellowship and Scientific Exchange Programmes of TUBITAK; please e-mail your CV and a 1-page application letter to Prof. Bariş ÇALLI (baris.calli(at)marmara.edu.tr) or to Assist. Prof. Dr. A. Evren TUGTAS (evren.tugtas(at)marmara.edu.tr).